Làng trẻ em SOS

Làng trẻ Việt Nam SOS là Tổ chức Phi Chính Phủ, Phi lợi nhuận, Phi tôn giáo chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay tổ chức SOS đã có mặt tại 135 quốc gia và nhiều lần được đề cử giải Nobel Hoà Bình.

Làng trẻ SOS Việt Nam 31 năm thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với 17 Làng trẻ em SOS tại 17 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Các chương trình dự án

Các làng SOS hoạt động theo 4 nguyên tắc chung trên toàn thế giới, gồm: “Bà mẹ, các anh chị em, ngôi nhà gia đình và cộng đồng làng”. Trong đó, nhân tố chính là các “bà mẹ” – là những phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi, không có ý định lấy chồng, không có con riêng, cũng không nặng gánh gia đình, tình nguyện tuyên thệ đảm nhận thiên chức làm mẹ, nuôi dưỡng những trẻ mồ côi (có hoàn cảnh đặc biệt) như những đứa con riêng của mình theo đúng nghĩa xã hội học. Mỗi “bà mẹ” làm chủ một “ngôi nhà gia đình”, có toàn quyền định đoạt trong việc nuôi dưỡng từ 8 đến 10 “đứa con” (từ sơ sinh đến 18 tuổi) như những người mẹ khác trong xã hội. Khoảng 10 đến 40 ngôi nhà hợp thành một “làng” SOS.

Gần 70 chương trình, dự án, bao gồm các Làng trẻ em SOS, Lưu xá thanh niên, trường phổ thông Hermann Gmeiner, trường Mẫu giáo SOS, trường Trung cấp nghề, Xưởng thực hành kỹ năng nghề, học bổng SOS, học bổng Hermann Gmeiner, Chương trình Tăng cường gia đình nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở cộng đồng, …. Với tổng số trẻ hưởng lợi lên đến 260.000 trẻ.

[vc_text_separator title_level=”h5″ title=”Tác động của Làng trẻ em SOS Việt Nam 30 năm qua”]
17

Làng trẻ em SOS được xây dựng trên cả nước.

261,000

Trẻ em thiệt thòi đã và đang được hưởng lợi

53

Trường, Xưởng Nghề, Chương trình học bổng, hỗ trợ gia đình khó khăn

[vc_text_separator title_level=”h5″ title=”Không để trẻ em phải lớn lên một mình”]

Đến năm 2030, Làng trẻ em SOS mong muốn sẽ đổi mới và hoàn thiện mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ tại Làng, và tập trung hỗ trợ trẻ khó khăn tại cộng đồng để ngăn ngừa tình trạng trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, ly tán.

Và chúng tôi tiếp tục tiếp sức cho trẻ em, thanh niên qua các chương trình, dự án để thêm nhiều trẻ em thành công trong cuộc sống hơn nữa.