Điều khoản sử dụng

GIỚI THIỆU

1.1 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) trước khi truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ. Các Điều khoản này quy định quyền và nghĩa vụ của bạn (dù với tư cách là khách hoặc người dùng đã đăng ký) về việc truy cập và / hoặc sử dụng trang web của iRACE, ứng dụng di động hoặc bất kỳ dịch vụ Internet nào (bao gồm bất kỳ phần mềm liên quan nào được cung cấp bởi iRACE) (gọi chung là “Nền tảng”) Dưới sự kiểm soát hoặc quyền sở hữu của iRACE. Các Điều khoản này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa iRACE Corporation (bao gồm tất cả các công ty con, công ty liên quan và / hoặc công ty liên kết) (các thực thể công ty này được gọi chung là “iRACE”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”), chủ sở hữu của tất cả các quyền đối với Nền tảng và / hoặc Dịch vụ và bạn, người dùng của Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

1.2 iRACE là một nền tảng trực tuyến cung cấp quyền truy cập vào kế hoạch và đăng ký các hoạt động thể dục và chăm sóc sức khỏe tại các buổi tập vận động (Offline race) và Virtual Run trực tuyến (gọi chung là “Virtual Race”, “Virtual Challenges”)

1.3 iRACE là một công ty công nghệ cung cấp Nền tảng và / hoặc Dịch vụ. Dịch vụ cho phép các thành viên iRACE đặt trước và tham gia các hoạt động do iRACE & các đối tác tương ứng cung cấp. Các đối tác có thể cung cấp các Hoạt động của họ cho các thành viên iRACE và các thành viên iRACE có thể chấp nhận các Hoạt động như vậy. Nền tảng và / hoặc Dịch vụ do iRACE cung cấp giúp kết nối các thành viên của iRACE với các Đối tác đó.

1.4 Bằng cách truy cập, duyệt, tải xuống và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, bạn xác nhận việc  đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, bạn có thể ngừng truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của mình.

1.5 Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật / sửa đổi trên Nền tảng. Trừ khi có quy định khác, bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào đều có hiệu lực ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ sau khi sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này thể hiện sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với Điều khoản được sửa đổi hoặc cập nhật.

1.6 Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật Nền tảng và / hoặc Dịch vụ và mọi thông tin trên Nền tảng và / hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc gây ra trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tạm ngưng, ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập vào Nền tảng và / hoặc Dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc gây ra trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi.

1.7 Các tiêu đề được chèn vào để thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc diễn giải các Điều khoản này.

1.8 Ưu đãi hoặc giảm giá khuyến mãi: Chúng tôi có thể thực hiện khuyến mại hoặc giảm giá với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau cho các thành viên iRACE theo quyết định và bạn đồng ý rằng các khuyến mại hoặc chiết khấu đó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ trừ khi cũng được cung cấp cho bạn.


 

MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

2.1 Việc mua Virtual Race & Virtual Challenge được thực hiện bằng thẻ ATM nội địa và thẻ tín dụng quốc tế thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi Payoo và những thay đổi hoặc nâng cấp tiếp theo đối với hệ thống này có thể để tăng cường các dịch vụ của chúng tôi.

2.2 Phương thức thanh toán: Bạn phải cung cấp cho chúng tôi phương thức thanh toán hiện tại, hợp lệ và được chấp nhận (có thể được cập nhật là “Phương thức thanh toán”) để sử dụng Dịch vụ. Điều này không từ bỏ quyền tìm kiếm khoản thanh toán trực tiếp của chúng tôi thông qua bất kỳ phương thức nào khác, nếu Phương thức thanh toán thất bại. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán bằng cách liên hệ với Payoo tại support@Payoo.vn . Nếu việc thanh toán không thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc các lý do khác và bạn không chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán hoặc hủy tài khoản của mình, bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch mua hoặc khoản phí chưa thanh toán nào và cho phép chúng tôi tiếp tục thanh toán dựa trên Phương thức thanh toán. Điều này có thể dẫn đến thay đổi ngày thanh toán của bạn. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để tạo điều kiện sử dụng Phương thức thanh toán của bạn hoặc sử dụng các phương thức thanh toán trực tiếp truyền thống nhằm thuận tiện cho việc sử dụng dịch vụ của bạn. Điều khoản thanh toán của bạn sẽ dựa trên Phương thức thanh toán và có thể được xác định theo thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính của bạn, công ty phát hành thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc nhà cung cấp khác của Phương thức thanh toán bạn đã chọn. Chúng tôi từ chối tất cả các khoản nợ liên quan đến bảo mật của Phương thức thanh toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp với tổ chức tài chính, công ty phát hành thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc nhà cung cấp khác của Phương thức thanh toán đã chọn của bạn.

2.3 Phí, chi phí: Ngoài mục đích sử dụng làm một phần chi phí vận hành và quà tặng cho người tham gia. Từ khoản phí đã thu (đối với các chương trình/hoạt động có thu phí), tùy vào từng chương trình xác định, iRace có thể trích một phần hoặc toàn bộ phí đóng góp từ người tham gia cho một quỹ từ thiện xác định, được công bố trước, đồng thời, người tham gia có quyền tự nguyện đóng góp thêm cho quỹ từ thiện ngoài khoản phí được quy định bởi iRace, iRace sẽ tổng kết và gửi trực tiếp khoản phí được trích theo quy định và khoản đóng góp từ người tham gia tới quỹ từ thiện.

Thuế: Phí hoạt động đã bao gồm các loại thuế theo yêu cầu của pháp luật. Bạn đồng ý rằng khoản phí của bạn phải chịu tất cả các khoản thuế, nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và / hoặc chi phí hiện hành, tuy nhiên có thể có hiệu lực và liên quan đến bất kỳ khoản thuế nào được giới thiệu tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Bạn đồng ý nỗ lực tốt nhất để thực hiện mọi thứ cần thiết và yêu cầu các luật liên quan cho phép, hỗ trợ và / hoặc bảo vệ chúng tôi để yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản tín dụng thuế đầu vào nào, đặt ra, giảm giá hoặc hoàn trả cho bất kỳ khoản thuế nào phải trả hoặc phải trả liên quan đến Dịch vụ.

2.4 CHÍNH SÁCH HOÀN VÉ HAY ĐỔI VÉ. Dịch vụ iRACE cung cấp áp dụng chính sách Không hoàn lại tiền/không đổi trả: Các giao dịch đã mua không được hoàn lại và chúng tôi sẽ không hoàn trả hoặc ghi có cho bất kỳ hoạt động sử dụng một phần hoặc không sử dụng nào trừ khi bạn cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho chúng tôi để chứng minh rằng bạn đã bị lập hóa đơn sai hoặc các trường hợp khác.

Chúng tôi chỉ thực hiện hoàn tiền trong trường hợp khi giao dịch, tài khoản của bạn đã bị trừ tiền và tiền bị trừ được chuyển vào tài khoản cảu chúng tôi nhưng hệ thống của chúng tôi không ghi nhận việc đặt vé của bạn, và bạn không nhận được xác nhận đặt vé thành công. Khi đó, bạn vui lòng liên hệ với Chúng tôi contact@irace.vn

Sau khi đã xác nhận các thông tin của khách hàng cung cấp về giao dịch không thành công, tùy theo từng loại tài khoản khách hàng sử dụng mà việc hoàn tiền sẽ có thời gian khác nhau:

  1. Thẻ ATM của ngân hàng Vietcombank: hoàn tiền trong vòng 48h làm việc.
  2. Thẻ ATM (ngoài Vietcombank): hoàn tiền trong 1 tuần làm việc.

2.5 Thư và tin nhắn xác nhận đặt vé

Trong vòng 30 phút kể từ khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được thư xác nhận thông tin chi tiết vé đã thanh toán thông qua địa chỉ thư điện tử (email) mà bạn đã cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin về địa chỉ email/ số điện thoại di động bạn nhập không chính xác dẫn đến không nhận được thư xác nhận của Chúng tôi. Bạn vui lòng kiểm tra kỹ lại các thông tin này trước khi thực hiện thanh toán.

Nếu bạn cần hỗ trợ hay thắc mắc, khiếu nại về thư xác nhận mã vé thì vui lòng gửi email đến địa chỉ contact@irace.vn Chúng tôi chỉ chấp nhận khi khiếu nại được gửi từ email. Sau 60 phút kể từ khi giao dịch thanh toán thành công, nếu chúng tôi không nhận được email nào từ phía bạn thì coi như mọi trách nhiệm của chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi không chấp nhận giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào sau khoảng thời gian trên.

Chúng tôi không hỗ trợ xử lý và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp đã gửi thư xác nhận mã vé đến địa chỉ email của bạn nhưng vì một lý do nào đó mà bạn không thể tham dự chương trình/cuộc đua.

Email xác nhận thông tin đặt vé có thể đi vào hộp thư rác (spam mail) của bạn, vì vậy hãy kiểm tra chúng trước khi liên lạc với chúng tôi.

2.6. Các cuộc thi và chương trình khuyến mãi, nội dung của người dùng vẫn là tài sản của bạn. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp nội dung người dùng cho chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không thể hủy ngang, toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản, liệt kê thông tin liên quan, chỉnh sửa, xóa, phân phối, hiển thị công khai hoặc tạo ra toàn bộ hoặc một phần nội dung người dùng của bạn dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ trong hiện tại hoặc sau này được phát triển vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm mục đích tiếp thị và quảng bá iRACE và Nền tảng và / hoặc Dịch vụ ở định dạng phương tiện bất kỳ và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào mà không cần thông báo thêm hoặc cho phép bạn và không có yêu cầu thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn đại diện và đảm bảo rằng:

(i) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả nội dung người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và bản phát hành cần thiết để cấp giấy phép cho nội dung người dùng như được nêu ở trên; và

(ii) nội dung của người dùng cũng như nội dung của bạn, việc tải lên, xuất bản hoặc cung cấp nội dung của người dùng đó cũng như việc sử dụng nội dung người dùng của chúng tôi được cho phép, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba hoặc quyền công khai hoặc riêng tư hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bạn đồng ý không cung cấp nội dung người dùng mang tính phỉ báng, hận thù, bạo lực, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc những nội dung gây hại cho bên thứ ba hoặc những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, và không chứa virut, nội dung vận động chính trị, nội dung mang tính thương mại, hoặc bất kỳ hình thức thư rác nào, theo quyết định duy nhất của chúng tôi về việc liệu tài liệu đó có được luật pháp bảo vệ hay không. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải xem xét, giám sát hoặc xóa nội dung của người dùng, theo quyết định của chúng tôi và bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi.

Bạn cam kết và đảm bảo rằng tất cả nội dung mà bạn cung cấp, đăng tải lên iRace.vn (hoặc Strava) các kết quả tham gia cuộc đua, thử thách và luyện tập của bạn là kết quả hoạt động của chính bạn và hoàn toàn trung thực. Bạn tự chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân về toàn bộ hoạt động và thông tin/kết quả hoạt động do bạn cung cấp/đăng tải.

2.7 Giao hàng: iRACE sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng ban đầu sau khi hoàn thành sự kiện cho bộ huy chương / cuộc đua và phí giao hàng được duy trì từ người dùng cuối sẽ thay đổi theo từng khu vực / quốc gia và iRACE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ dịch vụ bưu điện địa phương của bạn. Thời gian giao hàng của huy chương / hàng hóa sẽ thay đổi theo khu vực / quốc gia cũng như số lượng nhu cầu vào thời điểm đó.

iRACE sẽ chỉ có thể cung cấp ngày giao hàng ước tính tuy nhiên sẽ không do bất kỳ hình thức quản lý kém nào thực hiện bởi nhà cung cấp / dịch vụ bưu chính địa phương và thời gian giao hàng có thể khác nhau giữa các khu vực.

Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn mà không có khoản bồi thường cho bạn và / hoặc ngăn bạn truy cập vào Nền tảng và / hoặc Dịch vụ nếu bạn bị phát hiện vi phạm chính sách này nhiều lần. Chúng tôi có toàn quyền quyết định xóa một số Hoạt động nhất định khỏi Nền tảng và / hoặc Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc hủy Hoạt động.

2.8. Nhận Vé:

Vui lòng kiểm tra lại những xác nhận trực tuyến, trong e-mail và/hoặc trên di động của bạn một cách cẩn thận vì chúng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng để nhận vé cho sự kiện/chương trình/cuộc đua bạn đã đăng ký. Hãy ghi nhận lại mã đặt vé hoặc email xác nhận đăng ký và thanh toán thành công khi tới nhận số báo danh (mã số định danh/bib) tại địa điểm phát mã số của Chúng tôi. Khi tới địa điểm phát mã số định danh, bạn hãy tìm các bảng chỉ dẫn tới khu vực dành cho cự li bạn tham gia. Bên cạnh đó, bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn như CMND/thẻ căn cước công dân, thẻ sinh viên hoặc passport. Bằng việc thanh toán qua website này, bạn chấp nhận số thẻ định danh mà bạn được cấp. Bạn đồng ý rằng, trong những trường hợp có sự thay đổi về chương trình/ sự kiện hoặc bất khả kháng, chúng tôi có quyền hoàn trả lại bất kỳ vé nào từ việc mua bán qua trang web này hoặc thực hiện việc chuyển vé cho bạn qua sự kiện/chương trình khác theo yêu cầu của bạn và khả năng đáp ứng của iRACE.

2.9 Truyền thông từ iRACE: Bằng cách đăng ký với iRACE, bạn đồng ý nhận email và các liên lạc khác liên quan đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể nhận được yêu cầu đánh giá, xác nhận đặt trước hoạt động và xác nhận hủy cũng như yêu cầu kết bạn từ các thành viên iRACE khác. Thông báo liên quan đến Tài khoản của bạn sẽ chỉ được gửi cho các mục đích quan trọng, chẳng hạn như khôi phục mật khẩu.

2.10 Trẻ em: Virtual Race và Virtual Challenges chỉ dành cho những người đã đủ 18 tuổi trở lên hoặc đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia của bạn. Bằng cách đăng ký với iRACE, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia của bạn, chỉ có thể sử dụng Hoạt động dưới sự theo dõi hoặc giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp, theo Tài khoản của người đó và theo các Điều khoản khác.

2.11 Nhiều tài khoản: Mỗi thành viên chỉ được tạo một tài khoản cho mỗi người. Bất kỳ thành viên nào tạo nhiều tài khoản có nhận dạng duy nhất hoặc nhiều danh tính sẽ vi phạm các Điều khoản này và sẽ bị tạm ngưng / chấm dứt tài khoản của mình và sẽ không được phép truy cập vào Nền tảng và / hoặc Dịch vụ khi tạm ngừng / chấm dứt. Chúng tôi và / hoặc Đối tác của chúng tôi có quyền xem xét và điều tra tất cả các cáo buộc về hoạt động gian lận và thực hiện mọi biện pháp mà chúng tôi và / hoặc Đối tác của chúng tôi cho là cần thiết để đảm bảo chương trình đăng ký công bằng được triển khai tương ứng.

2.12 Điều khoản bổ sung: Khi sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc bổ sung nào áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng cụ thể có thể được đăng (“Câu hỏi thường gặp”). Tất cả các câu hỏi thường gặp như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc khác biệt nào giữa các Điều khoản này và Câu hỏi thường gặp, các Điều khoản này sẽ được áp dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới contact@irace.vn


 

MÃ KHUYẾN MẠI

3.1 Mã khuyến mại không được chuyển nhượng, trao đổi, chuyển đổi hoặc đổi lấy tiền mặt.

3.2 Mã khuyến mãi không được kết hợp hoặc tích lũy với các phiếu mua hàng hoặc mã khuyến mãi khác.

3.3 Mã khuyến mại chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản cụ thể mà chúng tôi thiết lập và bạn phải nhập mã khuyến mại vào trường “Mã giảm giá” trước khi hoàn thành đơn đặt hàng.

3.4 Không có giới hạn về số lượng các giới thiệu mà bạn có thể thực hiện. Bạn có thể tham khảo bao nhiêu người tùy thích nếu chính sách giới thiệu này vẫn có hiệu lực.

3.5 Chúng tôi bảo lưu quyền khấu trừ hoặc xóa tín dụng hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác có được bằng mã khuyến mại của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác nếu chúng tôi xác định hoặc tin rằng việc sử dụng hoặc đổi mã khuyến mại là do lỗi, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản về mã khuyến mại hiện hành hoặc các Điều khoản này.

3.6 Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ và / hoặc từ bỏ mã khuyến mại và các điều khoản áp dụng theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo cho bạn hoặc trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi.


 

NGHĨA VỤ CỦA BẠN

4.1 Bạn tự chịu trách nhiệm về kết nối internet / phí viễn thông của chính bạn phát sinh khi truy cập và kết nối với Nền tảng.

4.2 Bạn có thể truy cập và xem Nền tảng và có thể lưu bản sao điện tử hoặc in một bản sao của các tài liệu từ Nền tảng, chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Tất cả các bản sao mà bạn thực hiện phải có dạng như được trình bày trên Nền tảng và phải bao gồm tất cả các bản quyền và các thông báo khác được áp dụng trên Nền tảng. Bạn không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

4.3 Bạn phải luôn tuân thủ mọi hướng dẫn sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ mà chúng tôi thỉnh thoảng thực hiện.

4.4 Bạn phải giữ bí mật tên người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của mình và:

(a) không cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng tên người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn, bao gồm không tiết lộ hoặc cung cấp mật khẩu cho bất kỳ người nào khác; và

(b) thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn biết được bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép tên người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn, bằng cách gửi email đến support@irace.vn

4.5 iRace khuyến cáo rằng, bất kỳ một hoạt động thể dục thể thao nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ chấn thương, và việc tạo ra các hoạt động/chương trình nhằm khuyến khích người dùng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao chỉ vì mục đích luyện tập, nâng cao sức khỏe, iRace không cổ xúy các hành vi/phương pháp luyện tập phi khoa học và gây nguy hiểm tới sức khỏe/tính mạng người tham gia. Bạn hiểu rất rõ rằng có những rủi ro về sức khỏe thể chất và tinh thần khi tập thể dục và tham gia các hoạt động thể thao, bao gồm nguy cơ chấn thương hoặc bệnh tật. Trước khi tham gia vào bất kỳ Hoạt động nào, bạn cần phải tìm lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ nếu bạn có bất kỳ băn khoăn hoặc thắc mắc nào về sức khỏe của mình. Bằng việc sử dụng Dịch vụ và / hoặc tham gia Hoạt động, bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi bạn tham gia vào bất kỳ Hoạt động nào do chúng tôi hoặc Đối tác của chúng tôi cung cấp, bạn hoàn toàn chịu rủi ro và bạn sẽ không có bất kỳ điều gì chống lại chúng tôi và Đối tác của chúng tôi. Đồng nghĩa với việc, Chúng tôi và đối tác của chúng tôi được miễn trừ hoàn toàn khỏi các trách nhiệm về sức khỏe cá nhân bạn khi bạn tham gia bất kỳ chương trình nào trên nền tảng này, bao gồm cả những hoạt động được cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi.

4.6 Bạn không được:

(a) hành động theo cách, hoặc sử dụng hoặc giới thiệu bất cứ điều gì (bao gồm bất kỳ virus, worm, Trojan horse, bom thời gian, keystroke logger, phần mềm gián điệp hoặc các tính năng tương tự khác) có thể thỏa hiệp, thiệt hại, gây cản trở, lén lút chặn hoặc loại bỏ bất kỳ hệ thống, mạng, dữ liệu hoặc dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên Nền tảng;

(b) sử dụng Nền tảng theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi hoặc các mạng được kết nối với máy chủ của chúng tôi hoặc can thiệp vào quyền truy cập và sử dụng Nền tảng của bất kỳ bên nào khác;

(c) cố gắng truy cập trái phép vào Nền tảng, Tài khoản của các thành viên iRACE khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với máy chủ của chúng tôi, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng của Nền tảng hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Nền tảng;

(d) có được, hoặc cố gắng để có được, bất kỳ thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không cố ý có sẵn trên hoặc thông qua Nền tảng;

(e) loại bỏ, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Nền tảng;

(f) giấy phép, giấy phép phụ, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho Bên thứ ba bất kỳ Nền tảng nào theo bất kỳ cách nào;

(g) sửa đổi hoặc tạo ra một sản phẩm phái sinh dựa trên các tài liệu trên Nền tảng, cũng không dịch ngược, giải mã, đảo ngược hoặc tháo rời hoặc tìm cách lấy bất kỳ mã nguồn hoặc ý tưởng hay thuật toán nào của bất kỳ phần nào của Nền tảng để xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh; xây dựng một sản phẩm sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của Nền tảng; hoặc sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Nền tảng;

(h) liên kết, nhân bản hoặc tạo khung với bất kỳ phần nào của Nền tảng;

(i) gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh nào để lập chỉ mục, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu bất kỳ phần nào của Nền tảng;

(j) cố tình hoặc cố ý gây ra hoặc cố gây thiệt hại về thể chất hoặc tài sản hoặc gây tổn hại cho bất kỳ thành viên hoặc Đối tác nào của iRACE; và / hoặc

(k) cho phép các bên thứ ba (bao gồm cả các thành viên khác của iRACE) sử dụng bất kỳ Hoạt động nào theo kế hoạch đăng ký của riêng bạn, trừ khi các Hoạt động đó được dành riêng cho việc sử dụng của trẻ em, trong trường hợp đó, trẻ em phải được sử dụng cùng hoặc giám sát sử dụng các hoạt động.

4.7 Bạn đồng ý bồi thường và giúp chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và mỗi giám đốc, cổ đông, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà thầu, giám đốc, nhà cung cấp, nhà cung cấp và đại diện của chúng tôi vô hại đối với mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, nợ phải trả, chi phí hoặc chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) quyền truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của bạn;

(b) việc bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;

(c) giao dịch của bạn với Đối tác, bao gồm việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào do Đối tác đặt ra hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả Đối tác;

(d) quyền truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của bên kia bằng tên người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn; và / hoặc

(e) bất kỳ sự vi phạm nào của bên kia đối với bất kỳ Điều khoản nào trong đó bên đó có thể truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ bằng tên người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn.

4.8 Bất kỳ quyền liên quan đến việc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ không được cấp rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu và không có giấy phép hoặc quyền được cấp cho bạn bằng cách ngụ ý, hoặc bằng cách khác.


 

NỘI DUNG VÀ SỬ DỤNG THÔNG ĐIỆP

5.1 Để hoạt động và cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua Nền tảng của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép và chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện thông tin (bao gồm cả nội dung) mà bạn tải lên, gửi, lưu trữ, gửi hoặc nhận trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi. Các quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm mục đích giới hạn hoạt động và cung cấp các dịch vụ của chúng tôi (như cho phép chúng tôi hiển thị ảnh tiểu sử và thông báo trạng thái của bạn và truyền tải thông điệp của bạn).

5.2 Mọi dữ liệu, văn bản, đồ họa, ảnh và lựa chọn và sắp xếp của họ và bất kỳ tài liệu nào khác được bạn tải lên Dịch vụ của bạn là “Nội dung của bạn.” Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung của bạn là bản gốc và bạn độc quyền sở hữu nội dung đó, bao gồm quyền cấp tất cả các quyền và giấy phép trong các Điều khoản này mà không có Công ty phát sinh nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện các quyền và giấy phép đó. Tất cả Nội dung của bạn là trách nhiệm duy nhất của bạn và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào bạn tải lên, đăng hoặc cung cấp sẵn.

5.3 Chúng tôi không xác nhận, hỗ trợ, đại diện hoặc đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung hoặc thông tin liên lạc nào được đăng qua Nền tảng hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào được thể hiện qua Nền tảng. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Nền tảng, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung có thể xúc phạm, có hại, không chính xác hoặc không thích hợp hoặc trong một số trường hợp, các bài đăng hoặc thư đã bị gắn nhãn sai hoặc lừa đảo. Tất cả Nội dung là trách nhiệm duy nhất của người có nguồn gốc Nội dung đó. Chúng tôi có thể hoặc không thể giám sát hoặc kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về Nội dung đó.

5.4 Bạn đồng ý không sử dụng Nền tảng để:

(a) đăng tải, tải lên, truyền tải hoặc phổ biến thông tin khiêu dâm, không đứng đắn, khiếm nhã, khiêu dâm, tình dục hoặc có hại khác;

(b) phỉ báng, phỉ báng, nhạo báng, giả, cuống, đe dọa, quấy rối, hăm dọa hoặc lạm dụng bất cứ ai;

(c) tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) các tệp có chứa vi-rút, trojan, sâu, bom thời gian, hủy bỏ, tệp hoặc dữ liệu bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của Dịch vụ hoặc máy tính của người dùng khác;

(d) cố gắng lấy mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác từ các thành viên khác

5.5 Nếu bạn thấy nội dung nào đó mà bạn cho là vi phạm 5.4 hoặc tìm nội dung bạn thấy khó chịu hoặc không phù hợp nhưng không vi phạm 5.4, bạn có thể “hủy theo dõi” và / hoặc “chặn”

5.6 Chúng tôi bảo lưu quyền xóa Nội dung vi phạm thỏa thuận được đưa ra trong 5.4 và các ví dụ khác như vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu, mạo danh, hành vi bất hợp pháp hoặc quấy rối.

5.7 Quy tắc sử dụng này không có nghĩa là toàn diện và chúng tôi bảo lưu quyền xác định hành vi mà chúng tôi cho là vi phạm Điều khoản & điều kiện hoặc sử dụng Nền tảng không đúng và thực hiện hành động bao gồm cả việc chấm dứt Tài khoản và loại trừ của bạn tiếp tục tham gia vào Platform.

5.8 Bạn xác nhận rằng chúng tôi có quyền xem Nội dung của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Tin nhắn trên flatform). Bạn cũng xác nhận rằng chúng tôi có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định của chúng tôi để xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn và chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, ngưng tụ hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn. Không giới hạn tính tổng quát của các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc có thể bị từ chối và chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ mà không cần thông báo trước người dùng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc vi phạm các quyền của người khác.


 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1 Chúng tôi là chủ sở hữu (hoặc người được cấp phép, tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, đồ họa, giao diện trực quan, tác phẩm nghệ thuật, ảnh, biểu trưng, ​​biểu tượng, bản ghi âm, video, giao diện, phần mềm được lập trình, mã máy tính, các tệp có thể tải xuống, các ứng dụng phần mềm, huy chương, các tính năng tương tác, công cụ, dịch vụ) hoặc các thông tin hoặc nội dung khác có sẵn trên hoặc thông qua Nền tảng.

6.2 Chúng tôi cấp cho bạn, tuân theo các Điều khoản này, giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng, cá nhân, hạn chế để truy cập và sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Giấy phép này có thể hủy bỏ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được chúng tôi bảo lưu.

6.3 Các thuật ngữ “iRACE”, và biểu trưng của chúng tôi là các nhãn hiệu, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi và ngoại trừ chỉ được kích hoạt bởi bất kỳ liên kết nào do chúng tôi cung cấp, bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào “iRACE”, và biểu tượng của chúng tôi.

6.4 Tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm và biểu tượng khác có trong tài liệu này không thuộc sở hữu của chúng tôi, chỉ được sử dụng trong thời trang biên tập và vì lợi ích của chủ sở hữu tương ứng.


 

KHUYẾN CÁO

7.1 Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin và tài liệu trên Nền tảng và / hoặc Dịch vụ là chính xác, không có đại diện, bảo hành hoặc bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, được cung cấp rằng chúng hoàn chỉnh, chính xác, cập nhật, phù hợp với mục đích và, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Thông tin và tài liệu trên Nền tảng và / hoặc chất lượng của Dịch vụ chỉ được cung cấp cho bạn cho mục đích thông tin và trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có sự đại diện, bảo đảm hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào.

7.2 Trong khi chúng tôi nỗ lực làm cho Nền tảng hoạt động 24 giờ một ngày, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu vì bất kỳ lý do nào mà Nền tảng không có sẵn cho bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chúng tôi không đại diện, bảo hành hoặc đảm bảo rằng quyền truy cập của bạn vào Nền tảng sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi. Do tính chất của Internet, điều này không thể được đảm bảo. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể cần phải thực hiện sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các cơ sở và chức năng mới.

7.3 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, theo luật định hoặc bằng cách khác, đối với Nền tảng và / hoặc Dịch vụ và chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác (ngay cả khi chúng tôi đã được tư vấn về khả năng) cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, gương mẫu, ngẫu nhiên hoặc hậu quả (bao gồm mất lợi nhuận và mất dữ liệu), thiệt hại, yêu cầu, trách nhiệm, chi phí hoặc chi phí, cho dù trong hợp đồng, tra tấn (kể cả sơ suất), vốn chủ sở hữu, vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc cách khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) Nền tảng và / hoặc Dịch vụ không có sẵn (toàn bộ hoặc một phần), bị gián đoạn hoặc thực hiện chậm;

(b) bất kỳ lỗi nào trong hoặc thiếu sót, bất kỳ thông tin nào có sẵn thông qua Nền tảng và / hoặc Dịch vụ;

(c) mọi quyền truy cập và / hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của bên kia bằng tên người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn;

(d) bất kỳ sự tiếp xúc nào với phần mềm độc hại bao gồm nhưng không giới hạn, vi-rút, sâu máy tính, trojan, phần mềm gián điệp hoặc các hình thức can thiệp có hại khác có thể làm hỏng hệ thống máy tính, thiết bị di động, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của bạn. khi bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, bạn có trách nhiệm đảm bảo quá trình mà bạn truy cập và sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ bảo vệ bạn khỏi điều này; và / hoặc

(e) bất kỳ trang web nào được liên kết từ Nền tảng và / hoặc Dịch vụ. Bất kỳ liên kết nào trên Nền tảng và / hoặc Dịch vụ cho các trang web khác không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực, phê duyệt hoặc giới thiệu hoặc trách nhiệm đối với các trang web đó hoặc nội dung, hoạt động, sản phẩm hoặc nhà điều hành của chúng.

7.4 Chúng tôi không đại diện, bảo hành hoặc bảo đảm:

(a) Nền tảng và / hoặc Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở tất cả các quốc gia hoặc nội dung đáp ứng luật pháp của tất cả các quốc gia. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quyền truy cập và sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của bạn không phải là bất hợp pháp hoặc bị cấm và bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành của địa phương;

(b) Nền tảng và / hoặc Dịch vụ sẽ tương thích với tất cả phần cứng, phần mềm và hệ điều hành mà bạn có thể sử dụng;

(c) về tính chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp, tính đầy đủ hoặc kịp thời của Nền tảng và / hoặc Dịch vụ hoặc của bất kỳ thông tin nào từ các Đối tác, chẳng hạn như thời gian, địa điểm và mô tả của lớp học; và / hoặc

(d) về chất lượng, sự phù hợp, an toàn hoặc khả năng của các dịch vụ của Đối tác.

7.5 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, mẫu mực, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào (bao gồm mất lợi nhuận và mất dữ liệu), thiệt hại, chi phí hoặc chi phí, cho dù trong hợp đồng, bị tra tấn (bao gồm sơ suất, thương tích hoặc các vấn đề sức khỏe hoặc y tế), mà bạn có thể bị hoặc phải gánh chịu do kết quả hoặc liên quan đến các hành vi, thiếu sót và / hoặc sơ suất của bất kỳ Đối tác nào cung cấp Hoạt động cho bạn.


 

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

8.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép:

(a) quyền truy cập và sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của bạn hoàn toàn chịu rủi ro; và

(b) chúng tôi, các giám đốc, cổ đông, nhân viên, đối tác, nhà thầu, giám đốc, nhà cung cấp, nhà cung cấp và đại diện của chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm cả mất lợi nhuận và mất dữ liệu), thiệt hại, yêu cầu, trách nhiệm, chi phí hoặc chi phí, cho dù trong hợp đồng, lừa đảo (bao gồm sơ suất), vốn chủ sở hữu, vi phạm pháp luật hoặc các quy định khác, phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản này Dịch vụ hoặc quyền truy cập và sử dụng (hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng) Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của bạn.

8.2 Trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi không thể bị loại trừ nhưng có thể bị giới hạn, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi không được vượt quá 2.000.000 VND.

8.3 Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép và chỉ trong phạm vi 7.1 và 7.2 của Điều khoản này không áp dụng, tổng trách nhiệm của chúng tôi cho bạn theo hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc liên quan đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ hoặc việc truy cập và sử dụng (hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng) Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, không được vượt quá 2.000.000VD.

8.4 Không phụ thuộc vào quy định tại 8.2, 8.3, tương tự như thỏa thuận tại 8.1 chúng tôi nhấn mạnh rằng trong giai đoạn thử nghiệm website, các trường hợp lỗi kỹ thuật có thể phát sinh trong  quá trình sử dụng. Chúng tôi mong nhận góp ý và hoặc thông báo về các trường hợp lỗi phát sinh từ bạn để nhanh chóng có hành động khắc phục nhằm hoàn thiện hệ thống. Bạn đồng ý rằng iRACE  trong trường hợp này được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan.


 

KHIẾU NẠI

9.1 Trong trường hợp có tranh chấp với Đối tác, chúng tôi sẽ giúp chúng tôi ở mức độ tốt nhất, trong Điều khoản sử dụng để dàn xếp và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi không phải là một bên của bất kỳ thỏa thuận, giao dịch hoặc giao dịch nào được ký kết giữa bạn và Đối tác, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, sử dụng Dịch vụ và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và / hoặc trách nhiệm phát sinh từ thỏa thuận đó giữa bạn và đối tác.

9.2 Nếu tranh chấp nảy sinh giữa bạn và iRACE, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn phương tiện giải quyết tranh chấp trung lập và hiệu quả về chi phí một cách nhanh chóng. Theo đó, bạn và iRACE đồng ý rằng chúng tôi sẽ giải quyết mọi khiếu nại hoặc tranh cãi về luật hoặc vốn chủ sở hữu phát sinh từ Điều khoản sử dụng hoặc Nền tảng và / hoặc Dịch vụ phù hợp với phần này hoặc khi bạn và chúng tôi đồng ý bằng văn bản. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn trước tiên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm kiếm giải pháp qua e-mail tại contact@irace.vn  Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như hòa giải hoặc trọng tài, như là lựa chọn thay thế cho kiện tụng.


 

THẨM ĐỊNH VÀ CHẤM DỨT

10.1 Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, giám sát tất cả quyền truy cập và sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

10.2 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác cho chúng tôi, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc chúng tôi coi nó là thích hợp, chúng tôi có thể ngay lập tức và không thông báo cho bạn hoặc trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi, tạm ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và truy cập vào Nền tảng và / hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó) mà không phải trả tiền cho bạn và chúng tôi có thể chặn truy cập từ địa chỉ giao thức Internet cụ thể đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó) trong trường hợp có vi phạm các Điều khoản này. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo các Điều khoản này, theo luật và trong công bằng khi vi phạm các Điều khoản này.

10.3 Khi tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn phải ngừng ngay lập tức bằng cách sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ và không được cố gắng tiếp cận thêm.


 

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

11.1 Mọi liên kết được cung cấp trên Nền tảng chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn rời khỏi Nền tảng thông qua liên kết như vậy, nội dung bạn xem trong trang web được liên kết hoặc trang web do bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành không được cung cấp hoặc kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi chưa phát triển hoặc xem xét và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc bạn truy cập trang web hoặc trang web được liên kết và / hoặc nội dung tại các trang web hoặc trang web đó. Chúng tôi không bảo đảm, đại diện hoặc bảo hành và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào tại các trang web đó, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm, đại diện và bảo đảm liên quan đến sự thật, tính đầy đủ, độc đáo, chính xác, kịp thời, đầy đủ, hợp lý, không vi phạm, phù hợp, chất lượng thỏa đáng, khả năng bán hàng hoặc tập thể dục cho mọi mục đích hoặc bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc bảo lãnh nào phát sinh từ việc sử dụng, tùy chỉnh hoặc thương mại hoặc theo quy định của pháp luật.

11.2 Bất kỳ liên kết nào như vậy đến các trang web hoặc trang web được liên kết khác trên Nền tảng không phải là xác nhận, ủy quyền, xác minh hoặc đại diện cho chúng tôi liên kết với nhà khai thác hoặc chủ sở hữu của các trang web được liên kết đó hoặc nội dung.

11.3 Bạn đồng ý rằng quyền truy cập và / hoặc sử dụng các trang web hoặc trang web được liên kết đó hoàn toàn chịu rủi ro của bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện truy cập và / hoặc sử dụng có trong đó.


 

QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể cho phép nhà quảng cáo bên thứ ba đặt quảng cáo trên Nền tảng hoặc bất kỳ phần nào của quảng cáo đó. Các quảng cáo như vậy sẽ được xác định rõ ràng là có nguồn gốc từ các bên thứ ba. Bằng cách sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý nhận các tài liệu quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận các tài liệu quảng cáo và tiếp thị như vậy, bạn nên thông báo cho chúng tôi bằng văn bản. Chúng tôi không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các quảng cáo đó hoặc cho việc truy cập, sử dụng, phụ thuộc, bán hàng, mua hàng hoặc hành động khác liên quan đến nội dung hoặc chủ đề của các quảng cáo đó.


 

ỨNG DỤNG GPS VÀ CÁCH DÙNG

Đối với các kết quả không chạy trên máy tính được gửi cho chúng tôi, kết quả cung cấp phải được gửi qua ứng dụng di động dựa trên GPS được sử dụng để theo dõi hoạt động thể thao thông qua điều hướng vệ tinh và sau đó tải lên và chia sẻ các hoạt động đó (Strava, Run keeper, Endomondo, Garmin v.v ..)

Như với bất kỳ ứng dụng GPS hoặc thiết bị dữ liệu di động nào, độ chính xác của thông tin vị trí hiển thị trên bảng theo dõi phụ thuộc vào chất lượng kết nối giữa Thiết bị và vệ tinh GPS và kết nối với mạng điện thoại di động. Những điều đó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như thời tiết xấu hoặc sự hiện diện của các tòa nhà cao tầng và thông tin có thể bị trì hoãn, hư hỏng hoặc bị mất. Do đó, thông tin trên bảng theo dõi sẽ là hướng dẫn về vị trí của Thiết bị tại thời điểm cập nhật cuối cùng nhận được từ thiết bị và tùy thuộc vào lỗi. Trong điều kiện tốt nhất, thiết bị có thể chính xác đến khoảng 5 mét. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, vì (ngoài các yếu tố được đề cập ở trên), Dịch vụ có thể ngừng hoạt động để bảo trì hoặc do lỗi. Theo đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn hoặc bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba phát ra từ Thiết bị của bạn, từ Dịch vụ hoặc Thiết bị, từ bất kỳ thông tin nào được hiển thị như một phần của Dịch vụ hoặc từ bất kỳ thông tin nào không có trong số đó. Việc sử dụng Thiết bị và Dịch vụ không thay thế cho việc chăm sóc và giám sát các vật được gắn vào Thiết bị. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo bạn có những loại bảo hiểm liên quan nào và quyết định xem Thiết bị và Dịch vụ có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với cái chết hoặc thương tích của người dùng nếu nó gây ra bởi sự cẩu thả của chính họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất gián tiếp hay hậu quả nào, hoặc vì mất lợi nhuận kinh doanh hay doanh thu, dù trực tiếp hay gián tiếp. Việc sử dụng các tuyến đường GPS là để hiển thị khoảng cách được hoàn thành bởi người dùng dựa trên kết quả được gửi để đảm bảo công bằng cho tất cả người dùng. Nếu chúng tôi có lý do cho rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này hoặc các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào khác hoặc đang sử dụng Thiết bị hoặc Dịch vụ không đúng hoặc bất hợp pháp, chúng tôi có thể chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ ngay lập tức mà không cần báo trước. Đồng thời, chúng tôi có quyền quyết định về kết quả cuối cùng của bạn trong các cuộc đua/thử thách.


 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1 Nếu chúng tôi cần liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ liên hệ bằng email hoặc đăng thông báo trên Nền tảng. Thông báo sẽ được đưa ra 48 giờ sau khi email được gửi hoặc thông báo được đăng trên Nền tảng. Bạn đồng ý rằng điều này đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến thông báo bằng văn bản.

14.2 Các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc Nền tảng và / hoặc Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của từng quốc gia của người dùng mà không tính đến sự lựa chọn hoặc xung đột các nguyên tắc luật của bất kỳ quyền tài phán nào. Mỗi bên đệ đơn lên một nơi xét xử duy nhất tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam Bên Cạnh Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam liên quan đến bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

14.3 Trọng tài được chọn sẽ là Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam Bên Cạnh Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam, ngôn ngữ là tiếng Việt và phí của Trọng tài viên sẽ được tất cả các bên chia đều nhau, miễn là Trọng tài viên có thể yêu cầu các khoản phí đó phải chịu theo cách khác như Trọng tài viên xác định được yêu cầu để điều khoản trọng tài này có hiệu lực theo luật hiện hành.

14.4 Bất kỳ nguyên nhân nào của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Nền tảng và / hoặc Dịch vụ phải bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động được tích luỹ. Nếu không, nguyên nhân của hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

14.5 Sự từ bỏ quyền theo các Điều khoản này của chúng tôi phải thực hiện bằng văn bản.

14.6 Theo bản chất các khoản mang tính chấm dứt các Điều khoản trên, bao gồm các khoản 5, 6, 7 và 11 vẫn tiếp tục có hiệu lực.

14.7 Nếu bất kỳ phần nào hoặc quy định của các Điều khoản này bất hợp pháp, không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo sự ban hành hoặc quy định của pháp luật hay bởi bất kỳ tòa án nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào, phần hoặc điều khoản đó được coi là sửa đổi trong phạm vi cần thiết để khắc phục tính bất hợp pháp , không thể thực hiện hoặc không hợp lệ. Nếu không thể sửa đổi, phần hoặc quy định phải được xử lý cho tất cả các mục đích như bị cắt đứt khỏi các Điều khoản này. Phần còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực và có hiệu lực và tiếp tục ràng buộc và có hiệu lực đối với bạn.

14.8 Các Điều khoản này quy định mọi thứ được các bên liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ đồng ý và thay thế và hủy bỏ bất kỳ điều gì được thảo luận, trao đổi hoặc đồng ý trước khi bạn đồng ý với các Điều khoản này. Các bên không dựa vào bất kỳ đại diện, bảo hành, bảo đảm hoặc thỏa thuận nào liên quan đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ không được nêu rõ trong Điều khoản này và không có đại diện, bảo hành, bảo lãnh hoặc thỏa thuận nào có hiệu lực kể từ ngày bạn đồng ý với các Điều khoản này.

14.9 Bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉ định các Điều khoản này mà không có sự đồng ý của bạn đối với: (i) công ty con của chúng tôi hoặc công ty liên kết / liên kết; (ii) người mua cổ phần, kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi; hoặc (iii) người kế thừa bằng sáp nhập. Không có mối quan hệ liên doanh, quan hệ đối tác, việc làm hoặc đại lý nào giữa bạn, iRACE hoặc bất kỳ Đối tác nào vì các Điều khoản này hoặc việc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.


 

KẾT NỐI & NGẮT KẾT NỐI

15.1 Bạn có thể kết nối với iRace thông qua các tài khoản của các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn) như Google, Facebook, Strava, Garmin, Decathlon, Fitbit, Twitter,… Bạn phải đảm bảo rằng bạn tuân thủ chính sách và các điều khoản sử dụng của cả iRace và bên thứ ba.

15.2 Bạn có quyền ngắt kết nối tài khoản của bên thứ ba với iRace bất kỳ lúc nào. Sau khi ngắt kết nối, những thông tin dữ liệu của bên thứ ba sẽ được xoá trên iRace và bạn không thể truy cập thông tin này, ngoại trừ các dữ liệu phát sinh của bạn trong quá trình sử dụng iRace. Bạn nên cẩn trọng với việc ngắt kết nối, vì quá trình này có thể sẽ không khôi phục được.

15.3 Bạn có thể xem hướng dẫn ngắt kết nối và các thông tin liên quan tại: