Tháng 1, 2022

01Tháng 101:0031Tháng 10(Tháng 10 31)23:59Emerald Run 2022Tiếp nối thành công của Emerald Run 2021, giải chạy năm nay lại được diễn ra để kết nối cộng đồng những người yêu chạy bộ tại Việt Nam. Bên cạnh việc nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, ban tổ chức còn muốn truyền tải đến cộng đồng thông điệp bảo vệ môi trường sống, mà cụ thể là bảo vệ rừng - “lá phổi xanh” của Trái đất.(Tháng 1 1) 01:00 - (Tháng 10 31) 23:59 Thể loại:Virtual Race,Sự kiện nổi bật

Thời gian

Tháng 1 1 (Thứ 7) 01:00 - Tháng 10 31 (Thứ 2) 23:59

X