VIRTUAL RACE
CUỘC ĐUA TRỰC TUYẾN

Cuộc đua trực tuyến là hình thức đăng ký tham gia cuộc đua linh động về mặt không gian thời gian, nơi bạn có thể thực hiện quyết tâm bất kể ở đâu và khi nào trên hành tinh này.