Run-Đà Lạt Suffer Fest 2019

Thời gian bắt đầu sự kiện: 22/02/2019 (07:00) - Thời gian kết thúc sự kiện: 24/02/2019 (19:30)
Thời gian kết thúc đăng ký: 21/02/2019 (00:00)

Thông tin sự kiện

icon Môn thể thao : Chạy Bộ
icon Địa điểm: Đà Lạt
icon Hoàn thành trong một hoặc nhiều lần chạy
icon Huy chương & Chứng nhận điện tử
icon Cự ly: 14.2km 21km

Về sự kiện

Một lễ hội thể thao cao cấp hội tụ nhiều loại hình thi đấu tại một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam, nơi ăn mừng những thành công của sự phát triển sức khoẻ con người và bức phá mọi giới hạn của bản thân. Mỗi cuộc đua trong lễ hội này đều được tổ chức và công nhận độc lập với những giá trị giải thưởng khác nhau. SufferFest™ là chiến thắng cuối cùng, tìm kiếm những Vận Động Viên trải qua tất cả các cuộc đua trong lễ hội. Bạn có thể đăng ký một (1) hoặc nhiều cuộc đua để đạt được danh hiệu và giải thưởng xứng đáng SufferFest™ trong lễ hội thể thao diễn ra xuyên suốt cuối tuần.