iRace và những người bạn

iRace và những người bạn

Chung tay giúp đỡ người dân các tỉnh miền trung chịu thiệt hại nặng nề do đợt thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ.

Danh sách đóng góp

 • Lọc theo
# Thông tin
 • Haemintran
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 07/01/2021 20:13
 • Số tiền: 40,000đ
 • Hoan Thi Hoang
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 05/01/2021 21:46
 • Số tiền: 50,000đ
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 24/12/2020 12:36
 • Số tiền: 50,000đ
 • Vân Thuỷ
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 14/12/2020 11:21
 • Số tiền: 200,000đ
 • Nguyễn Đức Long
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 11/12/2020 19:38
 • Số tiền: 500,000đ
 • Pham Van Thang
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 11/12/2020 08:42
 • Số tiền: 36,368đ
 • Duong Nguyen
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 03/12/2020 19:11
 • Số tiền: 40,000đ
 • Nguyễn Ngọc Tiến
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 01/12/2020 11:14
 • Số tiền: 40,000đ
 • Nguyễn Hồng Cường
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 01/12/2020 10:31
 • Số tiền: 40,000đ
 • Nguyen Van Thuan
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 01/12/2020 01:00
 • Số tiền: 40,000đ
Tổng cộng: 4,905,368đ

Sự kiện

# Sự kiện Số tiền
1
Runderful Year
45,485,368đ
Tổng cộng: 45,485,368đ

Top 10 người đóng góp

# Thông tin
 • Ducdasha
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 24/11/2020 19:43
 • Số tiền: 500,000đ
 • Nguyễn Đức Long
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 11/12/2020 19:38
 • Số tiền: 500,000đ
 • Cachua
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 03/11/2020 09:59
 • Số tiền: 300,000đ
 • Lâm Thuý
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 10/11/2020 14:36
 • Số tiền: 200,000đ
 • Nguyễn Đắc Hưởng
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 14/11/2020 21:16
 • Số tiền: 200,000đ
 • Vân Thuỷ
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 14/12/2020 11:21
 • Số tiền: 200,000đ
 • Đặng Hoàng Long
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 04/11/2020 17:55
 • Số tiền: 140,000đ
 • Khổng Thảo
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 05/11/2020 21:49
 • Số tiền: 100,000đ
 • Nguyen Khac Ba Vinh
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 30/11/2020 11:31
 • Số tiền: 100,000đ
 • Nguyen Van Toan
 • Sự kiện: Runderful Year
 • Ngày đóng góp: 11/11/2020 18:28
 • Số tiền: 100,000đ