TRAIL RUNNING
CHẠY BỘ ĐƯỜNG MÒN

Chạy bộ đường mòn là một hoạt động thể thao kết hợp chạy bộ nơi có độ dốc lớn, đi bộ đường dài , được chạy “trên bất kỳ bề mặt không trải nhựa nào”. Nhiều lối mòn trong rừng có những chướng ngại vật như đá lởm chởm, rễ cây và những khúc gỗ rêu phong. Chạy trên đường mòn đòi hỏi bạn phải để ý phía trước mặt bạn, để giúp bạn tránh bong gân mắt cá chân, giẫm lên một con bọ hoặc ngã trên mặt đất.