ROAD RUNNING
CHẠY BỘ ĐƯỜNG NHỰA

Chạy đường trường là một môn chạy với đường chạy thường được lát nhựa hoặc địa hình bằng phẳng. Chạy đường trường được phân vào cự ly dài của môn điền kinh, với quãng đường ngắn nhất là 5 kilômét và dài nhất là 42,2 kilômét trong môn marathon. Các nội dung chạy đường trường thường có rất đông thí sinh tham dự cùng một lúc