Mã người dùng: 371122

Phạm Bá Hiền Trang

strava: Hiền Trang Phạm Bá

Thống kê hoạt động

Thống kê
Theo ngày Theo tháng BMI/BMR
# Hoạt động
1
Morning Run (View on Strava)
2
Hoàn thành mục tiêu ngày ✌️✌️ (View on Strava)
3
Hoàn thành mục tiêu ngày ✌️✌️✌️ (View on Strava)
4
Sáng thứ 4 tốt lành 😘😘 (View on Strava)
5
✌✌Tuân thủ 5K ✌️✌️ (View on Strava)
6
Sau chuỗi ngày nghỉ dưỡng ^^ (View on Strava)
7
Sương sương đầu tuần ^^ (View on Strava)
8
Thời tiết rất thích hợp cho việc vận động 🤗🤗 (View on Strava)
9
Nghỉ lễ cùng đồng đội ✌️✌️ (View on Strava)
10
Hoàn thành mục tiêu ngày thứ 3 ✌️✌️ (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm