Mã người dùng: 355097

Phạm Đăng Quang

“Phải nói rằng không ai thực sự thích thức dậy sớm cả, nhưng mọi người lại thích cảm giác được dậy sớm. Kiểu như tập thể dục – đa phần chúng ta đều vật lộn với lựa chọn có nên đi tập thể dục hay không, nhưng tất cả chúng ta đều thích cảm giác đến phòng tập thể dục. Việc dậy sớm, đặc biệt là khi có mục đích, bạn luôn bắt đầu có cảm giác được trao quyền”

strava: Đăng Quang Phạm

Thống kê hoạt động

Thống kê
Theo ngày Theo tháng BMI/BMR
# Hoạt động
1 strava
Night Run (View on Strava)
2 strava
Night Run (View on Strava)
3 strava
Night Run (View on Strava)
4 strava
Evening Run (View on Strava)
5 strava
Evening Run (View on Strava)
6 website
Chiều
7 website
Sáng
8 website
Sáng
9 website
Sáng 4/3/2021
10 strava
Afternoon Run (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động Link

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm