Mã người dùng: 297462

Dương Hoàng Giang

strava: Dương Hoàng Giang

Thống kê hoạt động

Thống kê
Theo ngày Theo tháng BMI/BMR
# Hoạt động
1
Nhẹ nhàng ngày mưa (View on Strava)
2
Evening Walk (View on Strava)
3
Evening Walk (View on Strava)
4
Nữa nha... (View on Strava)
5
Dịch rùi.. Quay lại thuui (View on Strava)
6
mệt rủ (View on Strava)
7
Evening Walk (View on Strava)
8
Đuối quá (View on Strava)
9
Lunch Walk (View on Strava)
10
Đuối rùi... (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm