Mã người dùng: 295253

Tuấn Đặng

“"Luôn cố gắng hết sức thực hiện kế hoạch của bạn, bạn sẽ gặt hái thành công sau này"”

strava: Tuấn Đặng

Thống kê

# Hoạt động
1
Morning Run (View on Strava)
2
Morning Walk (View on Strava)
3
Morning Walk (View on Strava)
4
Evening Walk (View on Strava)
5
Morning Run (View on Strava)
6
Afternoon Walk (View on Strava)
7
Morning Walk (View on Strava)
8
Evening Run (View on Strava)
9
Morning Run (View on Strava)
10
Morning Run (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm