Mã người dùng: 287921

Trần Thị Hồng

“Có sức khoẻ là có tất cả”

strava: Thu Hồng TOP White

Thống kê hoạt động

Thống kê
Theo ngày Theo tháng BMI/BMR
# Hoạt động
1 strava-scraping
Morning Run (View on Strava)
2 strava
Morning Run (View on Strava)
3 strava-scraping
Morning Run (View on Strava)
4 strava
Morning Run (View on Strava)
5 strava
Chạy Chủ yếu là check-in : Trà khúc- Cổ Lũy - Kỳ Xuyên Tịnh Kỳ (View on Strava)
6 strava-scraping
Morning Run (View on Strava)
7 strava
Check in đủ 5 cây cầu ,Giờ này ra khỏi nhà, quên Gamin cũng không giám gọi cửa😂 (View on Strava)
8 strava
Morning Run (View on Strava)
9 strava
Nóng quá (View on Strava)
10 strava
Morning Run (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động Link

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm