Mã người dùng: 282552

Nguyễn Đình Chiến

“Chạy bộ vì đam mê và sức khỏe”

strava: Chiến Nguyễn Đình

Thống kê hoạt động

# Hoạt động
1
Afternoon Run (View on Strava)
2
MƯA NẮNG KHÔNG QUAN TRỌNG 🏃‍♂️ BẠN CÓ ĐỦ NGHỊ LỰC ĐỂ VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH HAY KHÔNG 🏃 DẠO QUANH PHỐ PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT (View on Strava)
3
Morning Run (View on Strava)
4
Afternoon Run (View on Strava)
5
Afternoon Run (View on Strava)
6
Morning Run (View on Strava)
7
Afternoon Run (View on Strava)
8
Morning Run (View on Strava)
9
KỶ NIỆM 75 NĂM CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (View on Strava)
10
Night Run (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm