Mã người dùng: 280364

ShockWave

“Chạy để phá vỡ giới hạn của bản thân!”

strava: An Gia Lê Trần

Thống kê hoạt động

Thống kê
Theo ngày Theo tháng BMI/BMR
# Hoạt động
1
2021.10.14
2
2021.10.12 (View on Strava)
3
2021.10.11
4
Việc đầu tiên sau giãn cách là.. đẩy xe đi sửa 🤣 (View on Strava)
5
2021.09.29
6
2021.09.25
7
2021.09.17
8
2021.09.09
9
2021.09.02
10
2021.08.28

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm