Mã người dùng: 277168

Đào Nguyên Tuấn Anh

“Chạy để chiến thắng chính bản thân mình”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Evening Walk
2 Strava
Evening Run
3 Strava
Afternoon Run
4 Strava
Afternoon Run
5 Strava
Morning Walk
6 Strava
Morning Walk
7 Strava
Relax Run With Covid19
8 Strava
Morning Run
9 Strava
Wow Marathon Hoi An 2020
10 Strava
Morning Walk

Xem thêm

# Ngày bước chân
1 07/08/2020 0 bước
2 06/08/2020 15,231 bước
3 05/08/2020 16,649 bước
4 04/08/2020 27,501 bước
5 03/08/2020 12,107 bước
6 02/08/2020 28,927 bước
7 01/08/2020 12,061 bước
8 31/07/2020 22,145 bước
9 30/07/2020 22,121 bước
10 29/07/2020 25,733 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Ride To Bình Dương
2 Strava Ride To Breakfast
3 Strava Night Ride
4 Strava Ride To Aeon mall
5 Strava Ride Relaxing
6 Strava Đạp xe dạo phố relax
7 Strava Ride After Work
8 Strava Morning Ride
9 Strava Afternoon Ride
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào