Mã người dùng: 219906

Bùi Đức Long

“Cứ đi rồi sẽ đến”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 WALKING
2 RUNNING
3 RUNNING
4 RUNNING
5 RUNNING
6 Strava Afternoon Walk
7 WALKING
8 RUNNING
9 RUNNING
10 RUNNING

Xem thêm

# Ngày bước chân
1 10/08/2020 13,032 bước
2 22/07/2020 485 bước
3 20/07/2020 27,012 bước
4 19/07/2020 27,516 bước
5 16/07/2020 10,651 bước
6 15/07/2020 11,114 bước
7 12/07/2020 42,022 bước
8 10/07/2020 19,394 bước
9 05/07/2020 38,246 bước
10 28/06/2020 37,772 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Morning Ride
2 Strava Morning Ride
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào