Mã người dùng: 107546

Nguyễn Nhật Minh

“Chúng ta không vì già mà ngừng chơi, Chúng ta già vì ngừng chơi.”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Morning Walk
2 Strava
Evening Walk
3 Strava
Evening Walk
4 Strava
Evening Walk
5 Strava
Morning Walk
6 Strava
Morning Walk
7 Strava
Morning Run
8 Strava
Afternoon Walk
9 Strava
Morning Walk
10 Strava
Morning Run

Xem thêm

# Ngày Bước chân
1 21/04/2020 5,717 bước
2 20/04/2020 1,503 bước
3 19/04/2020 22,018 bước
4 18/04/2020 704 bước
5 17/04/2020 1,310 bước
6 16/04/2020 13,635 bước
7 15/04/2020 4,776 bước
8 14/04/2020 11,241 bước
9 13/04/2020 3,748 bước
10 12/04/2020 18,963 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Afternoon Ride
2 Strava Afternoon Ride
3 Strava Afternoon Ride
4 Strava Afternoon Ride
5 Strava Afternoon Ride
6 Strava Afternoon Ride
7 Strava Afternoon Ride
8 Strava Afternoon Ride
9 Strava Afternoon Ride
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào