Mã người dùng: 101625

Ba LÚA

“The best day in your life is TODAY !”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Garmin RUNNING
2 Garmin RUNNING
3 Garmin RUNNING
4 Garmin RUNNING
5 Garmin RUNNING
6 Garmin RUNNING
7 Garmin RUNNING
8 Garmin RUNNING
9 Garmin RUNNING
10 Garmin TRAIL_RUNNING

Xem thêm

# Ngày Bước chân
1 22/09/2020 4,403 bước
2 21/09/2020 10,567 bước
3 18/09/2020 4,673 bước
4 05/09/2020 9,227 bước
5 04/09/2020 2,648 bước
6 03/09/2020 27,608 bước
7 02/09/2020 9,951 bước
8 01/09/2020 3,868 bước
9 31/08/2020 4,109 bước
10 26/08/2020 4,787 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Afternoon Ride
2 Strava HOI AN - Morning Ride
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào