Mã người dùng: 101120

Hoàng Trí

“Bán cái người ta cần, không phải cái mình có!”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava Afternoon Run
2 Strava Test finish
3 Strava Afternoon Run
4 Strava Chạy bộ
5 Strava
Chạy bộ
6 Strava
Chạy bộ
7 Strava
Chạy bộ
8 Strava Lunch Run
9 Strava Test chức năng
10 Strava Chạy bộ

Xem thêm

# Ngày Bước chân
1 06/09/2020 0 bước
2 05/09/2020 4,271 bước
3 04/09/2020 5,673 bước
4 03/09/2020 6,025 bước
5 02/09/2020 11,850 bước
6 01/09/2020 6,071 bước
7 31/08/2020 6,136 bước
8 30/08/2020 15,191 bước
9 29/08/2020 5,729 bước
10 28/08/2020 8,183 bước

Xem thêm

# Hoạt động
1
Push-ups Lên (60kg)
2
Push-ups hít hà
3
Push-ups Nâng tạ mệt xỉu (100kg)
4
Push-ups
# Hoạt động
1 Strava Lunch Ride
2 Strava Test lần 1
3 Strava Uprace day 6
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào