Mã người dùng: 100792

Nguyen Nga

“Chạy là môn nghệ thuật trong 36 kế :)”

strava: Nguyen Nga

Thống kê hoạt động

Thống kê
Theo ngày Theo tháng BMI/BMR
# Hoạt động
1
Day 9 (View on Strava)
2
Day 8 (View on Strava)
3
Afternoon Run (View on Strava)
4
Day 6 (View on Strava)
5
Day 5 (View on Strava)
6
Day "bốn" - Vừa "hair cut" 😅 (View on Strava)
7
Day 3 (View on Strava)
8
Start again day 2 (View on Strava)
9
Start again day 1 (View on Strava)
10
Afternoon Run (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm