Mã người dùng: 100219

Tuna Nhok

“IRONMAN 70.3 VIETNAM”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

5.49 km
01:11:43
4.94 km
01:16:04
5.28 km
00:28:21
0.16 km
00:01:16
21.8 km
00:57:06
0.44 km
00:03:39
0.44 km
00:05:57
20.39 km
02:18:05
5 km
00:44:49
0.48 km
00:07:40
43.49 km
01:45:25
0.8 km
00:09:17
1.13 km
00:22:44
17.41 km
00:59:03
14.07 km
01:25:00