Mã người dùng: 100036

Xuan

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Morning Run
2 Strava
Morning Run
3 Strava
Morning Run
4 Strava
Morning Run
5 Strava
Morning Run
6 Strava Morning Run
7 Strava Morning Run
8 Strava Gps.. sh*t ..#@@£€@#/?!;??
9 Strava Morning Run
10 Strava Nồng nhiệt chào đón chị Hằng?

Xem thêm

# Ngày bước chân
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Back home ?
2 Strava Ride2work
3 Strava Nhậu về xỉn..đi lạc lòng vòng
4 Strava Đạp xe đi..nhậu
5 Strava Afternoon Ride
6 Strava Morning Ride
7 Strava Evening Ride
8 Strava Afternoon Ride
9 Strava Evening Ride
10 Strava Thua...??đi xe đạp mà pace bằng chạy bộ.

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào