Bơi tại bề bơi, hồ nhân tạo, hồ thiên nhiên, sông, biển đều hợp lệ