Thời gian đăng ký còn lại:

Giải Vô Địch Việt Dã Toàn Quốc Và Marathon Giải Báo Tiền Phong Lần Thứ 60 – 2019

Bắt đầu từ 04:30 ngày 24/03/2019 - Kết thúc 11:30 ngày 24/03/2019

Kiểu cuộc đua

icon Chạy Bộ

Địa điểm

Vũng Tàu

Giá

500,000 VNĐ

Thời gian kết thúc đăng ký

00:00, 25/02/2019

Cự ly

5km, 10km, 21.0975km, 42.195km

Hoàn thành trong một lần chạy
Thời gian giới hạn

7 giờ

Về cuộc đua

Giải chạy lâu đời nhất của thể thao Việt Nam, do báo Tiền Phong Việt và liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của điền kinh Việt Nam.