Đóng đăng ký

Giải Vô Địch Việt Dã Toàn Quốc Và Marathon Giải Báo Tiền Phong Lần Thứ 60 – 2019

Bắt đầu từ 04:30 ngày 24/03/2019 - Kết thúc 11:30 ngày 24/03/2019

Thông tin cuộc đua

icon Kiểu cuộc đua : Chạy Bộ
icon Địa điểm: Vũng Tàu
icon Thời gian kết thúc đăng ký: 00:00, 23/03/2019
icon Cự ly: 5km   10km   21km   42km
icon Hoàn thành trong một lần chạy
icon Thời gian giới hạn: 7 giờ
icon Huy chương điện tử
icon Giấy chứng nhận điện tử