Giải Vô Địch Việt Dã Toàn Quốc Và Marathon Giải Báo Tiền Phong Lần Thứ 60 – 2019

Thời gian bắt đầu sự kiện: 24/03/2019 (04:30) - Thời gian kết thúc sự kiện: 24/03/2019 (11:30)
Thời gian kết thúc đăng ký: 23/03/2019 (00:00)

Thông tin sự kiện

icon Môn thể thao : Chạy Bộ
icon Địa điểm: Vũng Tàu
icon Hoàn thành trong một lần chạy
icon Huy chương & Chứng nhận điện tử
icon Cự ly: 5km 10km 21km 42km