HBVNRunner

Chưa có mô tả

Danh sách thành viên

# Vận động viên Thống kê
1
Huy Do
8:34
8,176.41km
2
Quốc Quốc
9:11
7,664.89km
3
Trần Ngọc Thiên Ân
9:35
5,500.98km
4
Tấn Sang
5:07
2,794.42km
5
Lê Thị Phương Anh
9:37
2,724.70km
6
Nguyễn Thụy Trầm Hương
7:52
2,701.11km
7
Paul shao
7:06
2,156.11km
8
Pham Hong Hai
5:44
1,899.70km
9
Phan Huu Ngoc Han
10:03
1,580.66km
10
Thao Nguyen
7:16
1,346.49km