CLB chạy bộ Quảng Trị Runners - Xem danh sách thành viên

Dành cho những bạn yêu thích môn chạy bộ và mong muốn phát triển phong trào chạy bộ ở Quảng Trị

Danh sách thành viên

# Vận động viên Thống kê
1
Minh An
5:48
9,086.28km
2
Việt Ánh Cao
6:49
5,473.90km
3
Tuấn Đặng
6:06
5,041.04km
4
Nguyễn Quốc Cường
5:58
4,850.07km
5
Lê Đoài
9:42
4,786.20km
6
Anhvt
6:24
3,797.09km
7
Nguyễn Văn Thắng
8:27
3,090.18km
8
Nguyễn Ngọc Chiến
6:04
2,826.90km
9
Trần Bình Minh
6:25
2,773.41km
10
Tạ Bắc Sơn
6:10
2,132.97km