CLB chạy bộ Quang Binh Runner - Xem danh sách thành viên

Ngôi nhà chung của những người yêu chạy bộ Quảng Bình

Danh sách thành viên

# Vận động viên Thống kê
1
Nguyễn Bá Hải
5:39
10,018.76km
2
Mai Nam
7:38
8,892.97km
3
Nguyễn Thị Như Quỳnh
7:28
8,010.81km
4
Nguyễn Văn Ngôn
6:17
6,131.36km
5
Đoàn Thanh Sơn
6:51
6,065.38km
6
Trần Quang Hiệp
6:47
4,211.16km
7
Nguyễn Hồng Cường
7:22
3,487.62km
8
Cao Minh Hoàng
6:50
3,480.18km
9
Hải Nam
7:15
2,768.19km
10
Hạ Phong
6:39
2,268.86km