CLB chạy bộ K39NEU Runners and Friends - Xem danh sách thành viên

Group kết nối, chia sẻ, cùng chạy bộ rèn luyện, chạy để yêu nhiều hơn của các cựu sinh viên K39NEU và những người bạn.

Danh sách thành viên

# Vận động viên Thống kê
1
Thanh Thuỷ
8:30
4,515.99km
2
Vũ Thanh Niên
6:42
3,531.61km
3
Tran Trung Hieu
7:56
2,249.15km
4
Ngân Đù
7:24
2,003.42km
5
Hoàng Văn Nam
6:49
1,994.40km
6
Phạm Quỳnh Hoa
8:58
1,768.65km
7
Vu tu nam
7:08
1,648.21km
8
Run 4 Love
7:33
1,146.52km
9
Vũ Văn Dân
6:34
1,054.48km
10
Tuấn tiền lẻ
6:11
860.25km