CLB chạy bộ HBVNRunner - Xem danh sách thành viên

Danh sách thành viên

# Vận động viên Thống kê
1
Huy Do
8:34
8,176.41km
2
Quốc Quốc
9:08
7,075.24km
3
Nguyễn Chí Lộc
8:34
6,500.67km
4
Trần Ngọc Thiên Ân
9:23
3,129.36km
5
Oanh T K Tran
10:59
2,764.78km
6
Nguyễn Thụy Trầm Hương
7:52
2,701.11km
7
Lê Thị Phương Anh
9:38
2,416.54km
8
Pham Hong Hai
5:44
1,899.70km
9
Huy2k2
6:48
1,732.82km
10
Phan Huu Ngoc Han
9:59
1,316.29km