Danh sách thành viên CLB HaDo Runners đã tham gia chạy bộ trên iRace

Danh sách thành viên

# Vận động viên Thống kê
1
Huỳnh Thiên An
6:59
2,167.51km
2
Mai Hien
7:52
1,556.07km
3
Nguyen Giau
6:30
1,397.59km
4
Thảo An
8:31
1,154.74km
5
Văn Mỹ Khánh
7:34
1,025.94km
6
Đào Minh Hiển
3:16
520.08km
7
Quang Huy Luong
7:54
323.64km
8
Linh Kem
6:05
234.20km
9
Ngô Quang Hoà
3:01
189.54km
10
DANG HUONG
6:42
112.61km