CLB chạy bộ BIDV RUNNER - Xem danh sách thành viên

@BIDV Runner được ra đời từ giải chạy “Nụ cười BIDV - Tết ấm cho người nghèo” diễn ra từ ngày 09-30/11/2019 đã rất thành công với hơn 16.000 người đăng ký tham gia online. Người lao động trong hệ thống BIDV, khách hàng BIDV và công chúng hãy cùng nhóm BIDV RUNNER kết nối, thúc đẩy và tạo động lực lan tỏa tinh thần cộng đồng hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để có sức khỏe tốt.
BIDV RUNNER, chạy vì sức khoẻ cộng đồng!

Danh sách thành viên

# Thành viên Thống kê
1
Billy Bui
6:48
3,261.94km
2
BIC_Ngọc Tiến
7:56
2,514.62km
3
Duc Tran
7:45
2,288.40km
4
Lê Ngọc Minh
7:03
2,246.54km
5
Thang Văn Trường
6:50
1,754.58km
6
Loc Dao Quang
7:26
1,600.56km
7
Lưu Kiêm Ái
10:30
1,516.50km
8
Nguyễn Thái Thạch
7:15
1,358.78km
9
Minh Hải
8:34
1,288.21km
10
DungNH
10:05
1,241.04km