Thông tin cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để tiếp tục đăng ký sự kiện.

Khảo sát

Mục tiêu khi tham gia sự kiện:

Thông tin sự kiện

Thử thách:
10km 21km 42km 100km
Số BIB: Mặc định (Chọn số BIB miễn phí)
Chọn câu lạc bộ của bạn (nếu có):
Nơi nhận hàng:
* Huy chương sẽ được gửi về nhà bạn (theo thông tin bên trên) sau khi bạn hoàn thành giải chạy trễ nhất trong 1-2 tuần làm việc.