iRace và những người bạn

iRace và những người bạn

Chung tay giúp đỡ người dân các tỉnh miền trung chịu thiệt hại nặng nề do đợt thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ.

Danh sách đóng góp

 • Lọc theo
# Thông tin
 • Trần Văn Hiếu
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 31/10/2021 08:38
 • Số tiền: 50,000đ
 • Xuân Yến
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 07/06/2021 20:00
 • Số tiền: 200,000đ
 • Ela
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 01/05/2021 22:07
 • Số tiền: 30,000đ
 • TRẦN VIẾT HẢI
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 29/03/2021 17:04
 • Số tiền: 500,000đ
 • Phan Thị Xuân Lê
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 22/02/2021 19:29
 • Số tiền: 120,000đ
 • Billy Bui
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 20/02/2021 22:04
 • Số tiền: 100,000đ
 • Dương Thị Vân An
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 20:19
 • Số tiền: 200,000đ
 • Thắng Trần Đình
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 19:02
 • Số tiền: 200,000đ
 • Dương Quang Trung
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 14/01/2021 17:47
 • Số tiền: 30,000đ
 • Tracy Tuyet
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 10/01/2021 15:59
 • Số tiền: 50,000đ
Tổng cộng: 4,786,000đ

Sự kiện

# Sự kiện Số tiền
1
Phone Off Shoes On
22,916,000đ
Tổng cộng: 22,916,000đ

Top 10 người đóng góp

# Thông tin
 • TRẦN VIẾT HẢI
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 29/03/2021 17:04
 • Số tiền: 500,000đ
 • Thắng Trần Đình
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 19:02
 • Số tiền: 200,000đ
 • Hồ Thu Tuyền
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 20/12/2020 16:49
 • Số tiền: 200,000đ
 • Dương Thị Vân An
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 20:19
 • Số tiền: 200,000đ
 • Kualangthang
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 30/11/2020 10:01
 • Số tiền: 200,000đ
 • Xuân Yến
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 07/06/2021 20:00
 • Số tiền: 200,000đ
 • Mai Pham
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 14/12/2020 12:29
 • Số tiền: 120,000đ
 • Nguyễn Thị Kim Hằng
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 26/11/2020 14:51
 • Số tiền: 120,000đ
 • Nguyễn Dũng
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 03/12/2020 08:35
 • Số tiền: 120,000đ
 • Phan Thị Xuân Lê
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 22/02/2021 19:29
 • Số tiền: 120,000đ