iRace và những người bạn

iRace và những người bạn

Chung tay giúp đỡ người dân các tỉnh miền trung chịu thiệt hại nặng nề do đợt thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ.

Danh sách đóng góp

 • Lọc theo
# Thông tin
 • HATRUONG
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 01/05/2021 22:07
 • Số tiền: 30,000đ
 • Alone
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 29/03/2021 17:04
 • Số tiền: 500,000đ
 • Phan Thị Xuân Lê
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 22/02/2021 19:29
 • Số tiền: 120,000đ
 • Billy Bui
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 20/02/2021 22:04
 • Số tiền: 100,000đ
 • Dương Thị Vân An
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 20:19
 • Số tiền: 200,000đ
 • Thắng Trần Đình
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 19:02
 • Số tiền: 200,000đ
 • Dương Quang Trung
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 14/01/2021 17:47
 • Số tiền: 30,000đ
 • Tracy Tuyet
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 10/01/2021 15:59
 • Số tiền: 50,000đ
 • Dannies
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 02/01/2021 07:07
 • Số tiền: 30,000đ
 • Lâm Thuý
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 23/12/2020 23:32
 • Số tiền: 100,000đ
Tổng cộng: 4,526,000đ

Sự kiện

# Sự kiện Số tiền
1
Phone Off Shoes On
20,586,000đ
Tổng cộng: 20,586,000đ

Top 10 người đóng góp

# Thông tin
 • Alone
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 29/03/2021 17:04
 • Số tiền: 500,000đ
 • Kualangthang
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 30/11/2020 10:01
 • Số tiền: 200,000đ
 • Hồ Thu Tuyền
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 20/12/2020 16:49
 • Số tiền: 200,000đ
 • Dương Thị Vân An
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 20:19
 • Số tiền: 200,000đ
 • Thắng Trần Đình
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 19/01/2021 19:02
 • Số tiền: 200,000đ
 • Nguyễn Dũng
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 03/12/2020 08:35
 • Số tiền: 120,000đ
 • Nguyễn Thị Kim Hằng
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 26/11/2020 14:51
 • Số tiền: 120,000đ
 • Mai Pham
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 14/12/2020 12:29
 • Số tiền: 120,000đ
 • Phan Thị Xuân Lê
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 22/02/2021 19:29
 • Số tiền: 120,000đ
 • Tien Nite
 • Sự kiện: Phone Off Shoes On
 • Ngày đóng góp: 25/11/2020 08:40
 • Số tiền: 100,000đ