Hãy bấm chụp lại ảnh màn hình nếu không thể tải bib về

Lưu ý: E-Certificate (giấy chứng nhận hoàn thành) chỉ áp dụng cho các giải chạy online, không áp dụng cho các giải offline thực tế