FREE RACE
CÁC GIẢI CHẠY MIỄN PHÍ

Các cuộc đua Free Race là chuỗi các hoạt động rèn luyện sức khỏe với mục đích cổ vũ, nhằm khuyến khích và thúc đẩy mọi người cùng vận động thể thao nâng cao sức khoẻ và lan tỏa ra cộng đồng, từ đó các bạn sẽ có sức khỏe để góp phần xây dựng và bảo vệ bản thân gia đình